...

Automatizarea Proceselor Industriale

La DRVROM, oferim soluții de automatizare adaptate nevoilor dvs., respectând standardele GMP. Expertiză în PLC, HMI, SCADA, software ISA S88 și inginerie de bază.

“Soluții de Automatizare Industrială Personalizate – DRVROM”

DRVROM excellează în adaptarea soluțiilor de automatizare industrială, respectând standardele GMP. De la planificare până la implementare, oferim soluții software și hardware conforme cu standardele ISA S88. Experiența noastră în PLC, HMI și SCADA ne permite să integrăm componente de la diverși producători, asigurând eficiență și rentabilitate. Contactați-ne pentru soluții personalizate!

Descoperiți soluțiile noastre de automatizare industrială personalizate, adaptate nevoilor dvs., conform standardelor GMP.

La DRVROM, excelăm în adaptarea soluțiilor de automatizare pentru a corespunde cu precizie cerințelor dumneavoastră specifice. Abordarea noastră de gestionare a proiectelor, pe deplin aliniată la standardele GMP, garantează o eficiență optimă pe tot parcursul execuției proiectului dumneavoastră.
De la planificarea inițială până la predarea competentă către clienții noștri, suntem specializați în dezvoltarea și implementarea atât a soluțiilor software, cât și a celor hardware. Software-ul nostru de automatizare aderă la standardele ISA S88 și ne folosim de sistemele de control al proceselor adoptate pe scară largă, care cuprind controlul formulelor și al căilor, pentru a oferi flexibilitate, scalabilitate și disponibilitate de neegalat.
Datorită expertizei noastre în domeniul soluțiilor PLC, HMI și SCADA, integrăm fără probleme componente de la diverși producători, asigurând o soluție cuprinzătoare rentabilă și adaptabilă. Pregătim și finalizăm cu meticulozitate documentația proiectului în deplină conformitate cu standardele GMP, asigurând cel mai înalt nivel de calificare a proiectului. Rezultatul este un concept de automatizare pe măsură, creat exclusiv pentru nevoile proiectului dumneavoastră.

Portofoliul nostru de servicii cuprinde:

  1. Licitații și achiziții publice: Gestionăm procesul de licitație și achiziționăm componentele necesare ale instalațiilor în mod eficient și eficace.
  2. Pregătirea specificațiilor funcționale: Pregătim cu meticulozitate specificațiile funcționale pentru a defini cerințele și funcționalitățile precise ale sistemelor dumneavoastră.
  3. Inginerie de bază și detaliată: Experții noștri în inginerie se ocupă atât de sarcinile de inginerie de bază, cât și de cele de inginerie detaliată, asigurând o planificare și o proiectare cuprinzătoare.
  4. Revizuirea și participarea la proiectarea instalației: Ne implicăm activ în revizuirea și contribuim la proiectarea instalației, încorporând expertiza noastră pentru a optimiza configurația generală.
  5. Expertiza software (PCS7, TIA, S7, MES etc.): Suntem specializați în soluții software precum PCS7, TIA, S7, MES și altele, adaptându-le la nevoile dumneavoastră specifice.
  6. Pregătirea formulelor (SIMATIC Batch, InBatch): Creăm formule precise, în special cu ajutorul unor platforme precum SIMATIC Batch și InBatch, pentru a satisface cerințele dumneavoastră de producție.
  7. Rapoarte pe loturi: Echipa noastră generează rapoarte detaliate privind loturile, oferind o documentație completă a proceselor dumneavoastră.
  8. Integrarea și coordonarea unităților de pachet: Integrăm și coordonăm fără probleme diverse unități de pachete în cadrul sistemelor dvs. pentru a asigura o funcționare fără probleme.
  9. Testarea de acceptare în fabrică a software-ului (FAT) și punerea în funcțiune operațională: Efectuăm teste FAT riguroase ale software-ului și gestionăm faza de pornire operațională, valorificând expertiza noastră pentru a asigura performanța optimă a sistemului.

Cu DRVROM, vă puteți baza pe o suită cuprinzătoare de servicii pentru a satisface nevoile de automatizare și inginerie ale proiectului dumneavoastră.

Ce este automatizarea industrială și ce domenii acoperă?

Automatizarea industrială este un domeniu interdisciplinar între inginerie mecanică și inginerie electrică. Acesta folosește metode pentru a automatiza mașinile și instalațiile astfel încât să funcționeze independent, fără intervenția umană.

Cum a contribuit dezvoltarea senzoricii și prelucrarea semnalelor electronice la automatizare?

Dezvoltarea senzoricii și prelucrarea semnalelor electronice au ameliorat procesul de automatizare, reducând munca periculoasă și stresantă pentru oameni, crescând productivitatea și calitatea muncii, și diminuând costurile de personal.

Care sunt principalele activități ale tehnicii de automatizare?

Principalele activități ale tehnicii de automatizare includ măsurarea, comanda, reglarea și comunicarea. Acestea implică utilizarea senzorilor, controlerelor logice programabile (PLC), rețelelor de tip Fieldbus și alte tehnologii pentru a gestiona procesele automatizate.

Ce rol are interfața om-mașină în automatizare?

Interfața om-mașină este crucială pentru informarea corectă și în timp util a operatorului, permițându-i să ia decizii corecte. Panoul de comandă trebuie să fie accesibil și intuitiv, iar semnalele trebuie să fie verificate pentru plauzibilitate.

De ce este importantă siguranța în automatizarea industrială?

Siguranța este esențială pentru a asigura că mașinile și sistemele automatizate funcționează fără riscuri. Respectarea normelor de siguranță este o condiție prealabilă, iar tehnologia de automatizare contribuie la formularea și aplicarea acestor reguli, exemplul tipic fiind protecția de explozie.

Care sunt limitele automatizării industriale?

Limitele automatizării sunt dictate de economicitate și complexitatea sarcinilor. Automatizarea unor secvențe complexe de mișcări poate fi costisitoare, iar sarcinile ce necesită decizii creative sau flexibile sunt dificil de automatizat satisfăcător.

Ce metode tehnice sunt utilizate în automatizarea proceselor?

Metodele tehnice includ identificarea și estimarea parametrilor, controlul adaptiv, monitorizarea și diagnoza, logica fuzzy, algoritmi evolutivi și rețele neuronale artificiale. Acestea se bazează pe modele teoretice sau experimentale ale proceselor fizice reale.

Cum influențează automatizarea economia și societatea?

Automatizarea reduce munca manuală și monotonă, crește productivitatea și scade costurile forței de muncă. Ea creează noi locuri de muncă prin dezvoltarea de mașini și sisteme avansate și îmbunătățește constant industriile-cheie, contribuind la modernizarea și adaptarea rapidă a producției.

Care sunt exemplele de aplicare a automatizării în viața de zi cu zi?

Automatizarea este prezentă în diverse aspecte ale vieții cotidiene, cum ar fi sistemele de plată automată la bănci, facturile auto-generate de energie electrică, mașinile de spălat automate, și sistemele de frânare anti-blocare (ABS) și controlul stabilității (ESP) la autovehicule.
0 +
Ani Experiență
0 +
Proiecte Realizate
0 +
Sisteme Modernizate
0 +
Experți în Domeniu

Construim încredere prin muncă!

Obține o estimare:

Contactează-ne!

Doriți să obțineți o estimare de preț personalizată pentru serviciile noastre? Vă rugăm să ne contactați și vă vom oferi informațiile necesare cu plăcere. Așteptăm cu interes discuția cu dumneavoastră.

Click or drag a file to this area to upload.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.