...

Monitorizarea și Gestionarea Energiei

Împuternicește-ți managementul energiei cu DRVROM

” Abordarea noastră pentru rezolvarea problemelor în managementul energiei: “

Îmbunătățiți calitatea, disponibilitatea și fiabilitatea energiei electrice Optimizați utilizarea activelor electrice și de infrastructură Conduceți inițiative de eficiență energetică și îmbunătățiți performanța financiară.


Energy Management Software Suite este o platformă cuprinzătoare concepută pentru a vă permite să vă optimizați infrastructura de distribuție a energiei, să maximizați eficiența operațională și să vă îmbunătățiți performanța financiară. Această soluție integrată, scalabilă și interoperabilă oferă următoarele beneficii:

1. Maximizarea timpului de funcționare și a fiabilității instalației

Asigurați o funcționare fiabilă și optimizați în mod proactiv performanța rețelei electrice. Îmbunătățiți răspunsul la evenimentele legate de energie electrică pentru a minimiza timpii de nefuncționare.

2. Analizați și atenuați problemele legate de calitatea energiei electrice

Efectuați o analiză a cauzelor profunde ale perturbațiilor legate de energia electrică prin raportarea secvenței de evenimente. Identificați și izolați sursa problemelor de calitate a energiei electrice.

3. Urmăriți și optimizați performanța echipamentelor

Monitorizați performanța echipamentelor electrice pentru a le prelungi durata de viață. Evitați supraconstrucția prin optimizarea capacității infrastructurii existente.

4. Analiza consumului de energie și alocarea costurilor

Analizați consumul de energie de la toate utilitățile electrice și prin conducte. Identificați oportunitățile de economisire a energiei și alocați cu exactitate costurile legate de energie. Permiteți respectarea standardelor de calitate a energiei și a standardelor energetice, cum ar fi ANSI/IEEE și ISO50001.

5. Performanță și conformitate în materie de sustenabilitate

Urmăriți emisiile de gaze cu efect de seră pentru a îmbunătăți performanța în materie de sustenabilitate. Generați rapoarte de conformitate industrială, după cum este necesar.

6. Validarea facturilor de utilități și evitarea costurilor

Validați facturile de utilități pentru a verifica acuratețea și pentru a evita discrepanțele de facturare. Evitați penalitățile contractuale prin validarea exactă a facturilor.

7. Alocarea costurilor energetice pentru departamente

Alocați costurile energetice diferitelor departamente pentru a stimula responsabilitatea și conștientizarea. Sprijiniți programele de acțiune în domeniul energiei, cum ar fi ISO50001.

8. Gestionarea cererii de vârf și a factorului de putere

Reduceți penalizările legate de cererea de vârf și factorul de putere prin monitorizare, alerte și acțiuni corective. Negociați tarife favorabile cu furnizorii de energie și participați la programe de răspuns la cerere.

9. Îmbunătățirea infrastructurii ROI

Confirmați rentabilitatea investițiilor pentru îmbunătățirile infrastructurii cu ajutorul rapoartelor și analizelor avansate. Prelungiți durata de viață a activelor prin întreținere și optimizare proactivă.

DRVROM oferă diverse module de aplicații pentru a spori funcționalitatea:

Design modular:

– Analiză energetică
– Performanța UPS
– Performanța întrerupătorului
– Alocare și facturare a costurilor energetice
– Testarea automată a generatorului

Componente funcționale:

– Analiză a calității energiei electrice
– Monitorizare în timp real
– Analiză și vizualizare a datelor
– Managementul alarmelor și al evenimentelor
– Infrastructură tehnică

Scalabil și compatibil:

– Scalabil pentru a suporta mii de puncte de măsurare prin opțiuni flexibile de implementare.
– Complet compatibil cu sistemele de operare și bazele de date actuale.
– Interoperabil cu alte sisteme și dispozitive prin standarde deschise de date și protocoale (ODBC, OPC, XML, Modbus, servicii Web/SOAP).

Împuternicește-ți managementul energiei cu DRVROM

Construim încredere prin muncă!

0 +
Ani Experiență
0 +
Proiecte Realizate
0 +
Sisteme Modernizate
0 +
Experți în Domeniu

Obține o estimare:

Contactează-ne!

Doriți să obțineți o estimare de preț personalizată pentru serviciile noastre? Vă rugăm să ne contactați și vă vom oferi informațiile necesare cu plăcere. Așteptăm cu interes discuția cu dumneavoastră.

Click or drag a file to this area to upload.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.